Selüloz; bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan bir karbonhidrattır. Diğer bir tanımla Selüloz, bitkilerin destek dokularının bileşeni ve bunların hücre çeperlerinin temel maddesi olan poliozit şekerdir. Tabiatta saf olarak pamukta, birçok genç bitkilerin hücrelerinde rastlanır. Pamuk, dokuma endüstrisinde kullanıldığı için selüloz, bol ve ucuz olan odun, saman, pamuk sapı, pirinç sapı gibi çeşitli bitkilerden elde edilir. Başlı başına bir endüstri kolu yaratan selüloz, kağıt, suni ipek, selofan, patlayıcı ve plastik maddelerin yapımında kullanılır.
Bitkisel yapıda yer alırlar. Yiyeceklerin sindirilemiyen kısımlarıdır (posa). Günlük diyetimiz 10-15 gram kadar sellüloz içermektedir. Ağızdan alınan sellülozun % 43'ü dışkı ile atılmaktadır. Barsak hareketlerini artırarak, barsağın düzenli çalışmasını sağlarlar. Kabızlığın önlenmesinde ve mide ile barsaklarda dolgunluk hissi sağladığından zayıflama rejimlerinde önerilir. Çiğ ve kabuğu ile yenen meyve ve sebzeler ile kepekli tahıl ürünleri selüloz yönünden zengin yiyeceklerdir. 
Fiziksel ve kimyasal özellikleri:
Selüloz su ve benzen, alkol, aseton, kloroform gibi organik çözücülerde çözünmez. Odun selülozunun % 85’i, % 75,5’lik sodyum hidroksit çözeltisinde çözülmez. Buna keyfi olarak "alfa selüloz" ismi verilmiş olup, bu kısım rejenere selüloz ve çeşitli selüloz türevlerinin üretiminde geniş çapta kullanılır. Selülozun seyreltik sodyum hidroksitle muamelesinden merserize pamuk elde edilir. Selüloz, schweitzer çözeltisi adı verilen, bakır-II-hidroksit ve derişik amonyum hidroksit karışımında çözünür. Çözelti, ince deliklerden bir asit banyosundan geçirildiğinde rejenere selüloz elde edilir. Rejenere selüloz piyasada viskoz rayonu ismini alır.

OSELSANSelüloz ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak, müşterilerimizin üretim ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamayı ve üretim kalitesini artırmayı hedefliyorz. Selüloz ve Potasyum Alüminyum Sülfat üretimimiz ile sektöre yenilik güven ve kalite katıyoruz.

 

Potasyum Alüminyum Sülfat Yanmış şap veya potasyum şap olarak da adlandırılmaktadır. Suda çözünür ve tadı buruktur. Renksiz, kokusuz, sert, büyük saydam kristaller ya da beyaz kristalize bir toz şeklindedir. 12 molekül kristal suyu içerir. Potasyum şapı doğada alunit minerali biçiminde bulunur. Bileşenleri olan potasyum sülfat ile alüminyum sülfatın birlikte kristallendirilmesiyle ya da doğal alünitten elde edilir. Kumaş boyacılığında ve kumaş baskıcılığında atık dönüşümü ve performansın geliştirilmesinde, tekstillerde yangın geciktirici, tarihsel fotoğraflar için hazırlanmış emülsiyonlarda film ve kağıtlar için sertleştirici olarak, deri tabaklamada atık dönüşümü işlem performansının artırılmasında, mordan boyar madde yapımında, göllenmiş sularda kirlenmeleri çöktürmek için, kâğıt ve tutkal yapımında, mermer ve porselen çimentosu yapımında, kabartma tozlarında, su ve şeker arıtılmasında, amonyak sentezinde katalizör olarak, bakır madeni öksüzlerinden arındırma ve saflaştırmada, kanamayı durdurucu olarak, kozmetik sektöründe deodorant üretiminde ,Endüstriyel su arıtma işlemlerinde, atık su arıtma işlemlerinde, İçme suyu arıtma işlemlerinde, roll-on, wax yapımında antiperspirant özellikleri olması sebebi ile çok geniş kullanım özellikleri vardır.


Organik Selüloz tedarik işlemi için önceden sipariş vermeniz gerekmektedir. Siparişler ortalama 1 aylık süre içersinde miktarına göre karşılanmaktadır.

Hızlı ve Kolay Tedarik

Kullanım alanı çok geniş olan Potasyum Alüminyum Sülfat'ın yerli ve kaliteli üretim noktasıyız.

Üretiminizi Geliştirin